9. detsember 2009

Lapsepõlvemälestused

Siberisse lapsepõlveradadele ja maarjakasesalu

Kes tahab täisteksti oma arvutisse, siis vajuta DOWNLOAD.

3. detsember 2009

KODUTÖÖ
Loe teksti, oska viibelda hästi teksti sisu. Allakriipsutatud sõnadele otsi tähendus KEELEVEEBIST .
VAJUTA fullscreen.