13. september 2008

Viipekeele tekkimine ja areng


Viipekeeled hakkasid kujunema siis, kui tekkisid kurtide kogukonnad.
Umbes 250 aasta kestel eksisteeris (oli) üks kogukond Martha's Vineyardi saarel Ameerika Ühendriikide idarannikul. Kurtide protsent oli seal kohati 25%. Saarel valdasid (oskasid) kõik kuuljad viipekeelt.

Esimene viipekeelt ja kurtide haridust puudutav raamat pärineb 17.sajandist. See on John Bulweri Chirologia: Or the Natural Language of the Hand (1644).

Viipekeele kujunemine on seotud kurtide haridusega. Esimese teadaoleva kurtide kooli rajas 18.sajandi keskpaigas Charles-Michel de L'Épée Pariisis. Õpetus selles koolis oli de L'Epée väljatöötatud „metoodiliste viibetega“, mille abil ta püüdis vahendada õpilastele prantsuse keele grammatikat.
Kurtide seas kasutatavat keelt nimetas ta „loomulikuks märkide keeleks“.

Charles-Michel de L'Épée

Charles-Michel de L'Épée oma õpilastega

Monument Versaillesis
Sellest on tehtud ka film ja siin on mõned pildid filmist.


Charles-Michel de L'Épée töö jätkajaks sai Abbé Sicard, kelle õpilane Laurent Clerc asus tööle õpetajana Ameerika esimeses kurtide koolis. 1817.aastal rajas ta koos Thomas Hopkins Gallaudet' kurtide kooli Hartfordis. Clerc oli Ameerika esimene kurt kurtide õpetaja. Tema poolt oli õpetuskeeleks loomulik (prantsuse päritolu) viipekeel. See viipekeel mõjutas ka ameerika viipekeele kujunemist. Tänapäeva prantsuse ja ameerika viipekeele viibetes on sarnasusi.

Abbé Sicard

Abbé Sicard oma õpilastega


Kurt õpetaja Laurent Clerc

Thomas Hopkins Gallaudet

Thomas Hopkins Gallaudet oma õpilase Alice Cogswelliga


Kurtide (internaat)koolidel on väga oluline roll rahvuslike viipekeelte kujunemisel. Miks?
1) Kontaktid teiste kurtidega puudusid.
2) Kontaktid teiste kurtidega on olnud piiratud.
Kurdid tõid kaasa „koduviiped“ ja nii tekkis „uus viipekeel“.
Ka eesti viipekeele teket võib seostada kurtide kooli avamisega 1866.aastal Vändras. Viipekeel arenes kurtide omavahelise tiheda läbikäimise tulemusel. Kogukonna tuumiku moodustavad eri aegadel Porkuni kurtide kooli lõpetanud kurdid.

Lühikokkuvõte on tehtud Vahur Laiapea Tähendusi viipekeelest (magistritöö Tartu 2006) järgi.
Pildid on võetud Googlest, siit, siit, siit.
PJBVQPDQ

Miks viipekeele blogi?

Tallinna Heleni Koolis on tunniplaanis ka viipekeel nii kurtidele kui ka kuuljatele õpilastele.
Blogisse tulevad artiklid, videolõigud, pildid ... eesti viipekeele kui ka teiste maade viipekeele kohta.
See on õppematerjal, mille kaudu saame teada viipekeele tekkimisest, arengust, ajaloost, transkriptsioonist, grammatikast jne.